Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-19 14:22:38 Zamówienia Publiczne / Adaptacja budynku komunalnego w Parzęczewie przy ul. Rocha. Joanna Bartczak Edycja artykułu
2019-03-19 14:19:25 Zamówienia Publiczne / Adaptacja budynku komunalnego w Parzęczewie przy ul. Rocha. Joanna Bartczak Publikacja artykułu
2019-03-18 11:15:15 Zapytania ofertowe / Dostawa i montaż piłkochwytu zewnętrznego - boisko Szkoły Podstawowej w Parzęczewie Michał Kowalski Publikacja artykułu
2019-03-18 10:34:48 VIII Kadencja Rady Gminy w Parzęczewie 2018-2023 / Zarządzenia Wójta 2019 rok Pisera Piotr Edycja artykułu
2019-03-15 15:23:48 Wybory do Parlamentu Europejskiego / Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Michał Kowalski Edycja artykułu
2019-03-15 13:03:52 Zamówienia Publiczne / Termomodernizacja budynku OSP w Orłej oraz budynku komunalnego w Leźnicy Wielkiej. Joanna Bartczak Edycja artykułu
2019-03-15 13:02:40 Zamówienia Publiczne / Budowa parkingów w Parzęczewie przy ul. Parkowej i przy ul. Rocha. Joanna Bartczak Edycja artykułu
2019-03-14 08:36:07 Ogłoszenia 2019 rok / Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Bajkowa Majówka 25 maj 2019 r. Michał Kowalski Publikacja artykułu