Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-19 12:08:18 Zamówienia Publiczne / Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie Joanna Bartczak Edycja artykułu
2018-06-19 09:53:14 Zamówienia Publiczne / Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie Joanna Bartczak Publikacja artykułu
2018-06-18 12:04:44 Zamówienia Publiczne / Udzielenie kredytu długoterminowego – w transzach – w wysokości 2 032 389,48 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych Joanna Bartczak Edycja artykułu
2018-06-15 14:16:16 zapytania ofertowe / Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” Joanna Bartczak Publikacja artykułu
2018-06-15 14:03:18 Zamówienia Publiczne / Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie Joanna Bartczak Edycja artykułu
2018-06-14 14:10:19 Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie / Nowe taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie Michał Kowalski Publikacja artykułu
2018-06-14 11:47:17 VII Kadencja Rady Gminy w Parzęczewie 2014-2018 / Protokoły z sesji 2018 rok Patrycja Mrowińska Edycja artykułu
2018-06-13 10:03:16 Sesje Rady Gminy Parzęczew 2018 rok / Zawiadomienie o XLVIII Sesji Kadencji Rady Gminy w Parzęczewie Patrycja Mrowińska Publikacja artykułu
2018-06-12 14:08:19 zapytania ofertowe / Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w obrębie Parzęczew Joanna Bartczak Publikacja artykułu
2018-06-12 11:31:12 Zamówienia Publiczne / Udzielenie kredytu długoterminowego – w transzach – w wysokości 2 032 389,48 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych Joanna Bartczak Publikacja artykułu