Zarządzenia Wójta 2010 rok 

 

 

 1. ZARZĄDZENIE NR 507/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (79 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 507/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 15 lipca 2010 r. (126 KB)
 2. ZARZĄDZENIE NR 508/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia do składania w imieniu Gminy Parzęczew oświadczeń woli w sprawie realizacji projektu „Integracja i aktywizacja mieszkańców Leźnicy Wielkiej – Osiedle” (30 KB)
 3. ZARZĄDZENIE NR 509/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia do składania w imieniu Gminy Parzęczew oświadczeń woli w sprawie realizacji projektu „Integracja mieszkańców sołectw Chociszew i Mikołajew” (30 KB)
 4. ZARZĄDZENIE NR 510/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok. (79 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 510/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 26 lipca 2010 r. (125 KB)
 5. ZARZĄDZENIE NR 511/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok (70 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 511/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 26 lipca 2010 r. (58 KB)
 6. ZARZĄDZENIE NR 512/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (70 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 512/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 26 lipca 2010 r. (63 KB)
 7. ZARZĄDZENIE NR 513/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (73 KB)
 8. ZARZĄDZENIE NR 514/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (78 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 514/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 lipca 2010 r. (123 KB)
 9. ZARZĄDZENIE NR 515/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok (68 KB)
  1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 515/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 lipca 2010 r. (66 KB)
 10. ZARZĄDZENIE nr 516/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie” (100 KB)
 11. ZARZĄDZENIE Nr 517/2010 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 04 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (38 KB)
 12. ZARZĄDZENIE NR 518/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (88 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 518/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 11 sierpnia 2010 r. (70 KB)
 13. ZARZĄDZENIE NR 519/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (69 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 519/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 17 sierpnia 2010 r. (60 KB)
 14. ZARZĄDZENIE Nr 520/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (34 KB)
 15. ZARZĄDZENIE NR 521/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok (62 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 521/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 19 sierpnia 2010 r. (58 KB)
 16. ZARZĄDZENIE NR 522/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (68 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 522/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 24 sierpnia 2010 r. (60 KB)
 17. ZARZĄDZENIE NR 523/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (90 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 523/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 24 sierpnia 2010 r. (50 KB)
 18. ZARZĄDZENIE NR 524/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie (58 KB)
 19. ZARZĄDZENIE Nr 525/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia cen obiadów w stołówce obsługującej szkoły gminne (60 KB)
 20. ZARZĄDZENIE NR 526/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (78 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 526/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 31 sierpnia 2010 r. (124 KB)
 21. ZARZĄDZENIE NR 527/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (86 KB)
  1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 527/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 31 sierpnia 2010 r. (54 KB)
  2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 527/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 31 sierpnia 2010 r. (54 KB)
 22. ZARZĄDZENIE NR 528/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (84 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 528/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 31 sierpnia 2010 r. (50 KB)
 23. ZARZĄDZENIE NR 529/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok (65 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 529/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 31 sierpnia 2010 r. (53 KB)
 24. ZARZĄDZENIE NR 530/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów obowiązujących w procesie przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu uchwały budżetowej Gminy Parzęczew (80 KB)
 25. ZARZĄDZENIE NR 531/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW 31 sierpnia2010 r. w sprawie ustalenia wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Parzęczew na 2011 rok (84 KB)
 26. ZARZĄDZENIE NR 532/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (71 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 532/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 31 sierpnia 2010 r. (94 KB)
 27. ZARZĄDZENIE NR 533/10 WÓJTA GMINY Parzęczew z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Chociszewie na rok szkolny 2010/2011 (97 KB)
 28. ZARZĄDZENIE NR 534/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (66 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 534/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 6 września 2010 r. (107 KB)
 29. ZARZĄDZENIE NR 535/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (76 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 535/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 6 września 2010 r. (119 KB)
 30. ZARZĄDZENIE NR 536/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (88 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 536/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 6 września 2010 r. (82 KB)
 31. ZARZĄDZENIE NR 537/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok oraz w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (74 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 537/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 6 września 2010 r. (121 KB)
 32. ZARZĄDZENIE NR 538/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (92 KB)
 33. ZARZĄDZENIE NR 539/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 września 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Parzęczewie, ustalenia jej organizacji i trybu działania (67 KB)
 34. ZARZĄDZENIE NR 540/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych (76 KB)
 35. ZARZĄDZENIE NR 541/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok (72 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 541/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 20 września 2010 r. (123 KB)
 36. ZARZĄDZENIE NR 542/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (65 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 542/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 20 września 2010 r. (117 KB)
 37. ZARZĄDZENIE NR 543/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 23 września 2010 r. w sprawie dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. oraz 4 lipca 2010 r. (56 KB)
 38. ZARZĄDZENIE NR 544/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (86 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 544/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 września 2010 r. (123 KB)
 39. ZARZĄDZENIE NR 545/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (83 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 545/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 września 2010 r. (60 KB)
 40. ZARZĄDZENIE NR 546/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 537/10 z dnia 6 września 2010 r. (70 KB)
 41. ZARZĄDZENIE NR 547/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok i w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (74 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 547/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 września 2010 r. (120 KB)
 42. ZARZĄDZENIE NR 548/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok (71 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 548/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 września 2010 r. (96 KB)
 43. ZARZĄDZENIE NR 549/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (71 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 549/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 września 2010 r. (116 KB)
 44. ZARZĄDZENIE NR 550/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o wsparcie przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego w Gminie Parzęczew realizowanych w 2011 r., zakresu zadań i trybu jej pracy (80 KB)
 45. ZARZĄDZENIE NR 551/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 14 października 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (35 KB)
 46. ZARZĄDZENIE NR 552/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15. października 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok (71 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 552/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 15 października 2010 r. (97 KB)
 47. ZARZĄDZENIE NR 553/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (82 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 553/10 Wójta Gminy Parzęczew (139 KB)
 48. ZARZĄDZENIE NR 554/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 października 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok (70 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 554/10 Wójta Gminy Parzęczew (107 KB)
 49. ZARZĄDZENIE NR 555/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 października 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (92 KB)
  1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 555/10 Wójta Gminy w Parzęczewie z dnia 29 października 2010 r. (107 KB)
  2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 555/10 Wójta Gminy w Parzęczewie z dnia 29 października 2010 r. (107 KB)
  3. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 555/10 Wójta Gminy w Parzęczewie z dnia 29 października 2010 r. (107 KB)
 50. ZARZĄDZENIE NR 556/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (77 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 556/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 29 października 2010 r. (125 KB)
 51. ZARZĄDZENIE NR 557/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 października 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok (71 KB)
  1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 557/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 29 października 2010 r. (126 KB)
  2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 557/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 29 października 2010 r. (126 KB)
 52. ZARZĄDZENIE NR 558/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 października 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (90 KB)
  1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 558/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 29 października 2010 r. (100 KB)
  2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 558/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 29 października 2010 r. (100 KB)
  3. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 558/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 29 października 2010 r. (100 KB)
 53. ZARZĄDZENIE NR 559/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 02 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Parzęczewie na rok szkolny 2010/2011 (99 KB)
 54. ZARZĄDZENIE NR 560/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego (59 KB)
 55. ZARZĄDZENIE NR 561/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (79 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 561/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 15 listopada 2010 (132 KB)
 56. ZARZĄDZENIE NR 562/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok (72 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 562/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 15 listopada 2010 r. (112 KB)
 57. ZARZĄDZENIE NR 563/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (72 KB)
  1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 563/10 Wójta Gminy w Parzęczewie z dnia 15 listopada 2010 r. (90 KB)
 58. ZARZĄDZENIE NR 564/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (35 KB)
 59. ZARZĄDZENIE NR 565/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (79 KB)
 60. ZARZĄDZENIE Nr 566/2010 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie za dzień 25 grudnia 2010 r. (55 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 565/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 18 listopada 2010 r. (132 KB)
 61. ZARZĄDZENIE NR 567/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (64 KB)
  1. Zącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 567/10 Wójta Gminy w Parzęczewie z dnia 18 listopada 2010 r. (97 KB)
 62. ZARZĄDZENIE Nr 568/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenie Nr 525/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia cen obiadów w stołówce obsługującej szkoły gminne (56 KB)
 63. ZARZĄDZENIE NR 569/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (77 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 569/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 listopada 2010 r. (125 KB)
 64. ZARZĄDZENIE NR 570/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok (72 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 570/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 listopada 2010 r. (129 KB)
 65. ZARZĄDZENIE NR 571/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Parzęczew na 2010 rok (79 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 571/10 Wójta Gminy Parzęczew (137 KB)
 66. ZARZĄDZENIE NR 572/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2010 rok (83 KB)
  1. Załącznik do Zarządzenia Nr 572/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 listopada 2010 r. (123 KB)
 67. ZARZĄDZENIE NR 573/10 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Parzęczewie na 2010 rok (86 KB)
  1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 573/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 listopada 2010 r. (134 KB)
  2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 573/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 listopada 2010 r. (134 KB)
  3. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 573/10 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 30 listopada 2010 r. (134 KB)
 


Liczba odwiedzin : 1997
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2010-08-10 09:35:09
Czas publikacji: 2010-08-10 09:35:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak