XLVII Sesja Rady Gminy w Parzęczewie - 27.08.2010 r. 

 

 

 1. Uchwała Nr XLVII/425/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Skórka z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVIII/355/09 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 listopada 2009 r. (471 KB)
 2. Uchwała Nr XLVII/426/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmująca obszar położony we wsi Skórka (5690 KB)
 3. Uchwała Nr XLVII/427/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Chociszew z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVIII/355/09 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 listopada 2009 r. (431 KB)
 4. Uchwała Nr XLVII/428/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmująca obszar położony we wsi Chociszew (4308 KB)
 5. Uchwała Nr XLVII/429/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Orła (822 KB)
 6. Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy (421 KB)
 7. Uchwała Nr XLVII/431/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Bzura” z siedzibą w Łowiczu (622 KB)
 8. Uchwała Nr XLVII/432/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Bzura” z siedzibą w Łowiczu (592 KB)
 9. Uchwała Nr XLVII/433/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Bzura” z siedzibą w Łowiczu (602 KB)
 10. Uchwała Nr XLVII/434/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (1152 KB)
 11. Uchwała Nr XLVII/435/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2010 rok (602 KB)
 12. Uchwała Nr XLVII/436/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2010 rok oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Parzęczew na 2010 rok (952 KB)
 13. Uchwała Nr XLVII/437/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Parzęczew na lata 2007-2014 (5098 KB)
 14. Uchwała Nr XLVII/438/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2010 rok (632 KB)
 15. Uchwała Nr XLVII/439/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie zmiany budżetu gminy Parzęczew na 2010 rok (582 KB)
 16. Uchwała Nr XLVII/440/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Parzęczew za pierwsze półrocze 2010 roku (351 KB)
 


Liczba odwiedzin : 1679
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2010-09-06 11:29:01
Czas publikacji: 2010-09-06 11:29:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak