Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku 

 

Mieszkańcy powiatu zgierskiego, będący w trudnej sytuacji materialnej, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej z zakresu m.in. prawa rodzinnego, prawa pracy, spraw z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa do opieki zdrowotnej i prawa karnego, a także nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmującego w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

W 2019 roku na terenie powiatu zgierskiego funkcjonuje pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, by umożliwić dogodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu zgierskiego.

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej porad udzielają adwokaci lub radcy prawni, natomiast w punktach nieodpłatnego poradnictwa doradcy. Udzielanie ww. pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty (telefonicznie – pod numerem 785 050 293 lub elektronicznie – adres email: i.stelmaszewska@powiat.zgierz.pl).

Poniżej znajdą Państwo harmonogram wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego w 2019 roku oraz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

 

Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenie, o którym mowa w ww. artykule.

 

Załączniki

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu zgierskiego w 2019 roku

Data: 2019-02-12 09:23:46 Rozmiar: 656.02k Format: .pdf Pobierz

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2019 r.

Data: 2019-02-12 09:23:46 Rozmiar: 129.96k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 18
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2019-02-12 09:23:45
Czas publikacji: 2019-02-12 09:23:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak