Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

2018-11-16 19:38:03
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

2018-11-16 19:32:06
Protokoły Gminnej Komisji Wyborczej w Parzęczewie

2018-10-26 12:38:35
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych

2018-10-12 10:39:17
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi II

2018-10-04 07:52:18
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej

2018-10-02 16:21:01
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów

2018-10-02 08:37:01
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 roku o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Wjewództwa Łódzikiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

2018-10-02 08:33:18
Informacje Komisarza Wyborczego w Łodzi II

2018-09-24 15:06:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Parzęczew z dnia 19 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Parzęczew, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-20 14:33:48