Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie w sprawie wpłynięcia pisma RDOŚ do uzupełnienia raportu oś - Różyce

2018-11-08 14:57:24
Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu ooś- Budowa zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych

2018-10-16 13:04:10
Ogłoszenie o wydaniu dec. środowisk dla kopalni Mariampol II

2018-10-11 10:28:30
Ogłoszenie o wydaniu dec. środowisk dla kopalni Mariampol I

2018-09-28 12:34:24
Budowa linii technologicznej do produkcji nawozu mineralno-organicznego lub polepszacza gleby z zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów pochodzenia organicznego

2018-09-11 12:08:32
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wakacje na wsi

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Tęczowe Siedlisko na realizację zadania publicznego pt. "Wakacje na wsi".
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2018-08-03 13:27:42
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – III Parzęczewski Piknik Rodzinny

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Kreatywny Parzęczew" na realizację zadania publicznego pt. "III Parzęczewski Piknik Rodzinny".
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2018-08-03 13:26:24
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

2018-06-21 15:03:00
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – DNI FLORENTYNOWA

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez  Stowarzyszenie Sołectwa Florentynów „Przyszłość” na realizację zadania publicznego pt. „Dni Florentynowa”.
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2018-06-08 11:15:55
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – DZIEŃ DZIECKA 09.06.2018 r.

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez  Stowarzyszenie Orła Bez Granic na realizację zadania publicznego pt. „DZIEŃ DZIECKA 09.06.2018 r.”.
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2018-05-29 15:22:32