Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

2018-06-21 15:03:00
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – DNI FLORENTYNOWA

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez  Stowarzyszenie Sołectwa Florentynów „Przyszłość” na realizację zadania publicznego pt. „Dni Florentynowa”.
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2018-06-08 11:15:55
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – DZIEŃ DZIECKA 09.06.2018 r.

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez  Stowarzyszenie Orła Bez Granic na realizację zadania publicznego pt. „DZIEŃ DZIECKA 09.06.2018 r.”.
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2018-05-29 15:22:32
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew wraz projektem prognozy oddziaływania na środowisko

2018-05-15 08:04:34
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o wydaniu decyzji orzekającej dot. studni głębinowej S-1 we wsi Chociszew

2018-04-12 15:01:54
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla Kopalni Ignacew VII

2018-04-12 12:08:18
Uproszona oferta realizacji zadania publicznego - Majówka Staropolska

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Bibianów na realizację zadania publicznego pt. „Majówka staropolska – 26 maj 2018 r.”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2018-03-23 15:11:46
Informacja Wójta Gminy Parzęczew o przyznanych dotacjach na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu, na terenie gminy Parzęczew na rok 2018

2018-03-13 08:39:00
Informacja Wójta Gminy Parzęczew o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu, na terenie gminy Parzęczew na rok 2018

2018-01-23 14:10:47
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 108/2017 znak WOOŚ.4210.27.2017.JCh.12 o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowsko dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej n16 16 Łódź Widzew - Kutno na odcinku Zgierz - Ozorków"

2018-01-05 07:30:25