Informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Parzęczewie 

 

 

 

I N F O R M A C J A
o przyjmowaniu obywateli w sprawach
skarg i wniosków
w Urzędzie Gminy w Parzęczewie
 

Korespondencja kierowana do Urzędu Gminy w Parzęczewie powinna zawierać:

Imię i nazwisko oraz dokładny adres nadawcy
(kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy i nr mieszkania/domu)

  

Skargi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub ustnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew - pok. nr 24

w godz. 7 30 – 15 30 poniedziałek – piątek.

Tel. 42 718-60-57

 

Wójt Gminy Parzęczew lub Sekretarz Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki  w godz. od 10:00 do 14:00 oraz od poniedziałku do piątku również po godzinach pracy Urzędu po telefonicznym uzgodnieniu  terminu.

W Ó J T
Ryszard Nowakowski

 


Liczba odwiedzin : 3763
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2011-08-17 09:49:24
Czas publikacji: 2011-08-17 09:49:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak