Zapytania ofertowe 

 

 

 

Załączniki

Świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej pracowni lekcyjnych informatyczno – językowych w Szkołach Podstawowych w Parzęczewie i Chociszewie na potrzeby realizacji projektu pn. „Z małych szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”.

Data: 2018-01-05 21:28:07 Rozmiar: 303k Format: .doc Pobierz

Zamawiający Gmina Parzęczew informuje o pozytywnym wyniku postępowania Zapytania ofertowego nr 1/2018 z dnia 05.01.2018 r. na świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej pracowni lekcyjnych informatyczno - językowych w Szkołach Podstawowych w Parzęczewie i Chociszewie na potrzeby realizacji projektu pn.: "Z małych Szkół w Wielki Świat - Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI "Edukacja Kwalifikacje Umiejętności", Działanie XI.1 "Wysoka jakość edukacji", Poddziałanie XI.1.2 "Kształcenie ogólne".

Data: 2018-01-19 20:01:20 Rozmiar: 306.43k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 5197
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Pisera Piotr
Osoba odpowiedzialna za informację : Pisera Piotr
Czas wytworzenia: 2018-01-05 21:28:07
Czas publikacji: 2018-01-19 20:01:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak