Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Wójta Gminy Parzęczew o przyznaniu nagród i wyróznień za osiągnięte wyniki sportowe

2017-11-27 08:31:24
Ogłoszenie o wydaniu dec. środowisk dla kopalni

2017-09-29 12:18:49
Obwieszczenie, ogłoszenie RDOŚ w Łodzi - Rewitallizacjia linii kolejowej nr 16 Łodź Widzew - Kutno na odcinku Zgierz - Ozorków

2017-09-20 12:47:21
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorami w Kompleksie Wojskowym nr 6029 w Jednostce Wojskowej nr 4395 w Leźnicy Wielkiej

2017-07-07 13:22:02
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Dni Florentynowa

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sołectwa Florentynów "PRZYSZŁOŚĆ" na realizację zadania publicznego pt. "Dni Florentynowa".
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2017-07-05 08:53:31
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – II Parzęczewski Piknik Rodzinny

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Kreatywny Parzęczew" na realizację zadania publicznego pt. "II Parzęczewski Piknik Rodzinny".
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2017-06-07 15:15:17
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Parzęczew w 2017 r.

2017-03-31 15:12:08
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Majówka staropolska - 20 maj 2017 r.

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Bibianów na realizację zadania publicznego pt. "Majówka staropolska – 20 maj 2017 r.".
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2017-03-22 10:09:51
Informacja o przyznanych dotacjach na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu, na terenie gminy Parzęczew na rok 2017

2017-03-09 09:50:57
Ogłoszenie - przebudowa drogi powiatowej Nr 5147E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe

2017-01-24 12:53:15