Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Modernizacja holu Szkoły Podstawowej w Chociszewie poprzez wymianę wykładziny podłogowej.

2016-11-25 09:13:56
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Bibianów

2016-09-21 14:31:35
Ogłoszenie o wydaniu dec.środowiskowej Przebudowa drogi gminnej Nr 120285E Pustkowa Góra

2016-08-24 09:46:24
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Lipowej w Parzęczewie

2016-07-11 11:33:45
Ogłoszenie (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki-Parzęczew-gr. Powiatu (Lubień))

2016-07-06 15:14:52
Ogłoszenie (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) "Florentynów V")

2016-05-09 15:23:09
Ogłoszenie (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 120274E Florentynów)

2016-04-26 09:47:46
Informacja o przyznanych dotacjach na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu, na terenie gminy Parzęczew w 2016 roku

2016-02-17 08:19:41
Ogłoszenie (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 120263E Śniatowa-Stary Chrząstów)

2016-02-05 12:37:47
Ogłoszenie (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) "BIBIANÓW V")

2016-02-02 10:56:22