Okręgi wyborcze i obwody głosowania 

 

 

  1. Uchwała Nr XXV/191/12 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Parzęczew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  2. Uchwała nr XXVIII/215/12 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Parzęczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  3. Uchwała Nr XLIII/355/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Parzęczewie (308 KB)
 


Liczba odwiedzin : 2908
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2012-10-09 14:16:09
Czas publikacji: 2012-10-09 14:16:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak