Fundusz Sołecki 

 

 

  1. Protokół z zebrania wiejskiego
  2. Lista obecności na zebraniu
  3. Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego
  4. Wniosek - załącznik do uchwały
  5. Liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców wsi w jednostkach pomocniczych na zebrania wiejskie wrzesień 2012
  6. Wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na poszczególne sołectwa w gminie Parzęczew na 2013 rok
  7. Kurenda na zebranie dot. funduszu sołeckiego
 


Liczba odwiedzin : 1710
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2012-09-04 11:43:41
Czas publikacji: 2012-09-04 11:43:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak