Informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków w Biurze Rady Gminy w Parzęczewie 

 

 

 

I N F O R M A C J A
o przyjmowaniu obywateli w sprawach
skarg i wniosków
W BIURZE RADY GMINY W PARZĘCZEWIE
 
 
Korespondencja kierowana do Rady Gminy w Parzęczewie powinna zawierać:
Imię i nazwisko oraz dokładny adres nadawcy
(kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy i nr mieszkania/domu)
 
 
Skargi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub ustnej w Biurze Rady Gminy w Parzęczewie,
ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew - pok. nr 17
w godz. 7:30 – 15:30 poniedziałek – piątek.
Tel. (42) 718-60-21
 
 
Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. od 10:00 do 12:00, lub innym dniu po uprzednim ustaleniu terminu spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy tel. 500-274-506
 
Przewodniczący Rady Gminy
    Władysław Krawczyk
 


Liczba odwiedzin : 2629
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2011-08-16 15:21:22
Czas publikacji: 2011-08-16 15:21:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak