Konsultacje społeczne 

 

 

 

Załączniki

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2017 rok

Data: 2018-05-25 12:07:06 Rozmiar: 2.46M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 347/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2018"

Data: 2017-10-26 13:33:54 Rozmiar: 3.95M Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew

Data: 2017-10-16 08:55:19 Rozmiar: 334.98k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2016 rok

Data: 2017-05-12 12:03:05 Rozmiar: 1.2M Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, poz. 395) na rok 2017"

Data: 2016-11-03 13:54:41 Rozmiar: 370.77k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 238/16 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew

Data: 2016-09-26 12:09:22 Rozmiar: 225.81k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2015 rok

Data: 2016-04-26 09:54:27 Rozmiar: 897.06k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LIII/422/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) na rok 2015"

Data: 2015-03-04 12:30:59 Rozmiar: 373.46k Format: .pdf Pobierz

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2014 rok

Data: 2015-04-14 15:23:07 Rozmiar: 601.47k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 135/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) na rok 2016"

Data: 2015-11-16 12:39:45 Rozmiar: 4.15M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3015
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2010-12-21 12:55:44
Czas publikacji: 2018-05-25 12:07:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak