Uchwały podatkowe 

 

 

 1. Uchwała Nr LIII/426/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew
 2. Uchwała Nr LIII/427/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Parzęczew
 3. Uchwała Nr LIII/428/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 4. Uchwała Nr XXXVIII/326/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 5. Uchwała Nr XXXVIII/319/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Parzęczew
 6. Uchwała Nr XXXVIII/320/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew
 7. Uchwała Nr XXVII/237/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
 8. Uchwała Nr XXVI/224/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 27.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 9. Uchwała Nr XXVI/223/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 27.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
 10. Uchwała Nr XXVI/222/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 27.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew
 11. Uchwała Nr XXVI/221/16 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 27.10.2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Parzęczew
 12. Uchwała Nr XIII/127/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 13. Uchwała Nr XIII/126/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
 14. Uchwała Nr XIII/125/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew
 15. Uchwała Nr XII/113/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Parzęczew
 16. Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Parzęczew
 17. Uchwała Nr L/396/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Parzęczew
 18. Uchwała Nr LIV/430/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 19. Uchwała Nr LII/417/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew
 20. Uchwała nr XIII/116/07 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 25 października 2007 r. (w sprawie ustalenia opłaty targowej) (9 KB)

 

 


Liczba odwiedzin : 5200
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2010-12-08 14:24:19
Czas publikacji: 2018-12-11 21:52:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak