Zagospodarowanie przestrzenne 

 

 

 1. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wyłożenia (23.05.2018-13.06.2018)
 2. Uchwała Nr XXXI/380/05 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew (230 KB)
 3. Uchwała Nr XXIV/236/08 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Piaskowice (93 KB)
 4. Uchwała Nr XLVII/426/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmująca obszar położony we wsi Skórka (5690 KB)
 5. Uchwała Nr XLVII/428/10 Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmująca obszar położony we wsi Chociszew (4308 KB)
 6. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew - ZIP (14294 KB)
 7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew - Tekst zmiany studium (541 KB)
 8. Uchwała Nr XIII/93/11 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmująca obszar położony we wsi Orła (4780 KB)
 9. Uchwała Nr XIII/95/11 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmująca obszar położony w sołectwach Śliwniki oraz Wytrzyszczki (4110 KB)
 10. UCHWAŁA NR XXI/157/12 RADY GMINY W PARZĘCZEWIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew dla obszaru położonego we wsi Anastazew
 11. Uchwała Nr XXIV/183/12 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony w miejscowości Parzęczew
 12. Uchwała Nr XXXI/238/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmująca obszar położony we wsi Orła
 13. Uchwała Nr XXXI/245/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony w sołectwach Parzęczew, Ignacew Folwarczny, Ignacew Rozlazły, Śniatowa, oraz Skórka
 14. Uchwała Nr XXXVIII/301/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsiach: Pustkowa Góra, Orła i Parzęczew
 15. Uchwała Nr XLIV/357/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 13 marca 2014 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsiach: Żelgoszcz, Florentynów oraz Tkaczewska Góra

 

 

Załączniki

Uchwała Nr IX/79/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującego obszar położony w obrębach Śniatowa oraz Różyce

Data: 2015-07-06 13:11:04 Rozmiar: 9.42M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 11491
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Pisera Piotr
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2010-09-22 13:34:36
Czas publikacji: 2018-05-22 11:05:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak