Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zmianie planu w Bibianowie

2015-12-08 08:36:34
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2015-06-03 14:50:44
Ogłoszenie

2015-05-12 09:51:35
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa

2015-04-09 13:33:41
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony w obrębach Śniatowa oraz Różyce

2015-04-08 09:08:37
Prośba o ponowne wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Wiatrowego Parzęczew

2015-04-01 14:59:42
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

2015-03-18 14:59:55
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

2015-02-20 08:06:00
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

2015-02-20 08:05:14
Informacja Wójta Gminy Parzęczew o przyznanych dotacjach na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu, na terenie gminy Parzęczew w 2015 roku

2015-02-03 15:10:02