LIV Sesja Rady Gminy w Parzęczewie 

 

 

  1. Uchwała Nr LIV/428/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie
  2. Uchwała Nr LIV/429/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  3. Uchwała Nr LIV/430/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
  4. Uchwała Nr LIV/431/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2014 r.
  5. Uchwała Nr LIV/432/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2014-2020
  6. Uchwała Nr LIV/433/14 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 


Liczba odwiedzin : 1851
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2014-11-20 08:03:39
Czas publikacji: 2014-11-20 08:03:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak