Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

2014-12-30 14:35:47
Ogłoszenie Wójta Gminy Parzęczew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew

2014-08-19 14:49:53
  Parzęczew, dnia 04.08.2014 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 85 ust...

2014-08-04 15:20:30
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

2014-06-24 15:10:09
Ogłoszenie

2014-06-18 08:13:03
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

2014-05-20 15:13:44
Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą \

2014-04-14 15:21:24
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującego obszar położony we wsi Stary Chrząstów

2014-04-08 15:05:21
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) \"Ignacew IV-Pole B\"

2014-03-28 15:07:24
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

2014-03-24 14:45:40