Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie

2013-12-19 09:41:19
Ogłoszenie

2013-12-04 11:21:00
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującego obszar położony we wsiach: Żelgoszcz, Florentynów oraz Tkaczewska Góra

2013-11-26 15:25:00
Informacja Wójta Gminy o przyznaniu nagrody pieniężnej za wysokie wyniki sportowe

2013-11-18 12:39:56
Ogłoszenie

2013-10-28 14:35:46
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

2013-10-28 14:23:59
Ogłoszenie

2013-10-25 15:12:29
Ogłoszenie

2013-10-23 12:26:21
Informacje

2013-08-22 15:25:29
Postanowienie

2013-08-22 15:16:35