Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującego obszar położony we wsi Orła

2012-12-03 21:53:54
Wójt Gminy Parzęczew ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującej obszar położony we wsiach: Pustkowa Góra, Orła i Parzęczew.

2012-10-16 12:26:49
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującego obszar położony w sołectwach: Parzęczew, Ignacew Folwarczny, Ignacew Rozlazły, Śniatowa oraz Skórka

2012-08-10 12:47:02
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zatwierdzonego Uchwałą nr XXXI/380/05 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 marca 2005 r

2012-07-11 09:10:30
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Stary Chrząstów w gminie Parzęczew

2012-07-11 09:09:35
Informacja Wójta o przyznaniu nagród i wyróżnień za osiagniete wyniki sportowe

2012-06-27 14:52:36
Ogłoszenie

2012-06-26 15:23:16
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującego obszar położony we wsi Orła

2012-05-29 10:01:03
Postanowienie

2012-05-25 13:28:17
Postanowienie

2012-05-25 13:26:39