Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Odłapywanie bezdomnych zwierząt i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Parzęczew.

2018-11-23 10:42:59
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Parzęczew.

2018-11-16 08:44:10
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Parzęczew w sezonie 2018/2019

2018-10-30 14:11:10
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Parzęczew w sezonie 2018/2019

2018-10-30 13:19:34
Dowóz dzieci do szkół i punktów przedszkolnych położonych na terenie gminy Parzęczew.

2018-09-25 13:53:24
Udzielenie kredytu długoterminowego – w transzach – w wysokości 2 032 389,48 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych

2018-08-09 10:57:35
Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew.

2018-08-09 10:56:56
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Parzęczewie

2018-07-26 13:55:50
Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Chociszewie

2018-06-29 08:27:47
Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew

2018-06-21 10:25:57