IV Sesja Rady Gminy w Parzęczewie - 31.01.2019 r. 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Julianki obręb Wytrzyszczki, w obrębie Kowalewice oraz w obrębie Ignacew Folwarczny

Data: 2019-02-07 13:18:37 Rozmiar: 863.39k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsiach: Kowalewice, Śniatowa, Ignacew Rozlazły, Wytrzyszczki, Tkaczewska Góra, Gołaszyny, Żelgoszcz, Mikołajew, Pustkowa Góra

Data: 2019-02-07 13:18:37 Rozmiar: 1.87M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr 36/123/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Data: 2019-02-07 13:18:37 Rozmiar: 240.75k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Parzęczew do składu Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie

Data: 2019-02-07 13:18:37 Rozmiar: 173.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/36/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych na terenie Gminy Parzęczew

Data: 2019-02-07 13:18:37 Rozmiar: 232.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/37/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Łódzkiego

Data: 2019-02-07 13:18:37 Rozmiar: 191.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/38/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwnikach

Data: 2019-02-07 13:18:37 Rozmiar: 183.2k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/39/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2019 rok

Data: 2019-02-07 13:18:37 Rozmiar: 2.11M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/40/19 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2019-2032

Data: 2019-02-07 13:18:37 Rozmiar: 1.68M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 43
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Mrowińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Mrowińska
Czas wytworzenia: 2019-02-07 13:18:37
Czas publikacji: 2019-02-07 13:18:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak