III Sesja Rady Gminy w Parzęczewie - 29.12.2018 r. 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 900.63k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 733.82k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w budżecie Gminy Parzęczew z upływem roku budżetowego 2018

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 340.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018-2030

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 2.03M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2019 – 2032

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 2.26M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parzęczew na 2019 rok

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 4.67M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 748.68k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 259.27k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 264.45k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Ozorków w realizacji zadania transportu i opieki w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 195.52k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty na terenie Gminy Parzęczew

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 298.44k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Parzęczew

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 268.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Parzęczew do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Parzęczew”

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 509.04k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony w obrębie Bibianów

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 907.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony w miejscowości Parzęczew

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 1.23M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/28/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/380/05 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 marca 2005 r.

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 3.29M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/29/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/380/05 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 31 marca 2005 r.

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 5.33M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/30/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 779.31k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/31/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Stałych Komisji Rady na 2019 rok

Data: 2019-01-08 08:34:12 Rozmiar: 2.87M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 118
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Mrowińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Mrowińska
Czas wytworzenia: 2019-01-08 08:34:12
Czas publikacji: 2019-01-28 09:24:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak