II Sesja Rady Gminy w Parzęczewie - 29.11.2018 r. 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Samorządowej, Komisji Oświaty, Komisji Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Data: 2018-12-04 12:55:35 Rozmiar: 220.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Samorządowej, Komisji Oświaty, Komisji Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Data: 2018-12-04 12:55:35 Rozmiar: 201.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Organizacyjnej i powołanie jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego

Data: 2018-12-04 12:55:35 Rozmiar: 190.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Data: 2018-12-04 12:55:35 Rozmiar: 210.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/7/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Data: 2018-12-04 12:55:35 Rozmiar: 189.88k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Data: 2018-12-04 12:55:35 Rozmiar: 1.53M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Parzęczew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz udzielania zgody przez Radę Gminy na udzielanie dotacji w wyższej wysokości

Data: 2018-12-04 12:55:35 Rozmiar: 321.83k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Parzęczew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz udzielania zgody przez Radę Gminy na udzielanie dotacji w wyższej wysokości

Data: 2018-12-04 12:55:35 Rozmiar: 711.16k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/428/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data: 2018-12-04 12:55:35 Rozmiar: 241.96k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-12-04 12:55:35 Rozmiar: 1.3M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 79
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Mrowińska
Czas wytworzenia: 2018-12-04 12:55:34
Czas publikacji: 2018-12-06 08:10:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak