LIII Sesja Rady Gminy w Parzęczewie - 06.11.2018 r. 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr LIII/426/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew

Data: 2018-11-13 09:52:07 Rozmiar: 545.78k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIII/427/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Parzęczew

Data: 2018-11-13 09:52:07 Rozmiar: 207.46k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIII/428/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data: 2018-11-13 09:52:07 Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIII/429/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Data: 2018-11-13 09:52:07 Rozmiar: 232.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIII/430/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) na rok 2019.”

Data: 2018-11-13 09:52:07 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIII/431/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-11-13 09:52:07 Rozmiar: 1.92M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIII/432/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-11-13 09:52:07 Rozmiar: 577.44k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIII/433/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Data: 2018-11-13 09:52:07 Rozmiar: 192.47k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr LIII/434/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018-2030

Data: 2018-11-13 09:52:07 Rozmiar: 2.02M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 79
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Mrowińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Mrowińska
Czas wytworzenia: 2018-11-13 09:52:07
Czas publikacji: 2018-11-13 09:52:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak