Ogłoszenie w sprawie wpłynięcia pisma RDOŚ do uzupełnienia raportu oś - Różyce 

 

 

Parzęczew, dnia 06.11.2018 r.

R-g. 6220.01.2018

Ogłoszenie

 

W związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek inwestora – spółkę Greenefields Sp. z o.o. zs. w Łodzi 90-562, ul. Łąkowa 7A o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii technologicznej do produkcji nawozu mineralno-organicznego lub polepszacza gleby z zagęszczonych osadów ściekowych i innych odpadów pochodzenia organicznego” oraz w związku z udziałem społeczeństwa, Wójt Gminy Parzęczew podaje do publicznej wiadomości informację o wezwaniu pełnomocnika inwestora do złożenia wyjaśnień dotyczących informacji i nieścisłości zawartych w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko (pismo z dnia 06.11.2018 r. znak R-g.6220.01.2018). Powyższe ma również uzasadnienie ze względu na wystosowanie do tutejszego organu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (znak: WOOŚ.4221.181.2018.DKr z dnia 24.10.2018 r.) oraz pisma złożonego przez mieszkańców wsi Różyce oraz okolic w dniu 29.10.2018 r. Z treścią wezwania Wójta Gminy Parzęczew oraz z pismem RDOŚ  w Łodzi można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Parzęczewie w pok. 22 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Parzęczew

 

 

Załączniki

Załącznik do ogłoszenia.pdf

Data: 2018-11-08 14:57:24 Rozmiar: 462.18k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 73
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2018-11-08 14:57:23
Czas publikacji: 2018-11-08 14:57:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak