Wykonanie budżetu Gminy Parzęczew za II kwartał 2018 r. 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Wójt Gminy Parzęczew przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Parzęczew za II kwartał 2018 roku.

 

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku przedstawiały się następująco:

dochody 26.910.386,30 zł,

wydatki  28.305.401,95 zł.

Wykonanie budżetu gminy Parzęczew na koniec II kwartału 2018 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 13.123.306,97 zł, co stanowi 48,77 % planu po zmianach.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości  11.704.130,49 zł, co stanowi 41,35 % planu po zmianach.

Uchwalony budżet przewiduje na koniec  II kwartału 2018 r. deficyt w wysokości 1.395.015,65 zł.

Budżet na koniec II kwartału 2018 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.419.176,48 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Gminy Parzęczew za II kwartał 2018 r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

  1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;  okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
  2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;  okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
  3. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 r.
  4. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2018 r.
  5. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.

Sprawozdania są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Parzęczew

(BIP : www.parzeczew.pl. )

 

Załączniki

Rb-27S.xls

Data: 2018-08-06 14:42:47 Rozmiar: 162k Format: .xls Pobierz

Rb-28S.xls

Data: 2018-08-06 14:42:47 Rozmiar: 295k Format: .xls Pobierz

Rb-N.xls

Data: 2018-08-06 14:42:47 Rozmiar: 42.5k Format: .xls Pobierz

Rb-NDS.xls

Data: 2018-08-06 14:42:47 Rozmiar: 42.5k Format: .xls Pobierz

Rb-Z.xls

Data: 2018-08-06 14:42:47 Rozmiar: 46.5k Format: .xls Pobierz
Liczba odwiedzin : 108
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Pisera Piotr
Czas wytworzenia: 2018-08-06 14:42:47
Czas publikacji: 2018-10-25 14:01:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak