Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – III Parzęczewski Piknik Rodzinny  

 

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie "Kreatywny Parzęczew" na realizację zadania publicznego pt. "III Parzęczewski Piknik Rodzinny".
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

 

 

Załączniki

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – II Parzęczewski Piknik Rodzinny

Data: 2018-08-03 13:26:24 Rozmiar: 1.22M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2018-08-03 13:26:24
Czas publikacji: 2018-08-03 13:26:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak