XLVII Sesja Rady Gminy w Parzęczewie - 30.05.2018 r. 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XLVII/390/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Parzęczew za 2017 rok

Data: 2018-06-05 07:47:07 Rozmiar: 151.82k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLVII/391/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie absolutorium Wójta Gminy Parzęczew z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Data: 2018-06-05 07:47:07 Rozmiar: 292.37k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLVII/392/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Data: 2018-06-05 07:47:07 Rozmiar: 228.11k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLVII/393/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-06-05 07:47:07 Rozmiar: 712.71k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLVII/394/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-06-05 07:47:07 Rozmiar: 964.95k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLVII/395/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018-2030

Data: 2018-06-05 07:47:07 Rozmiar: 2.01M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLVII/396/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych

Data: 2018-06-05 07:47:07 Rozmiar: 178.7k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 187
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Mrowińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Mrowińska
Czas wytworzenia: 2018-06-05 07:47:07
Czas publikacji: 2018-06-05 07:47:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak