Wykonanie budżetu Gminy Parzęczew za I kwartał 2018 r.  

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1875 ze zmianami) Wójt Gminy Parzęczew przedstawia informację o wykonaniu budżetu Gminy Parzęczew za I kwartał 2018 roku.

 

Planowane kwoty dochodów i wydatków wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku przedstawiały się następująco:

dochody 26.201.492,90 zł,
wydatki  27.596.508,55 zł.

Wykonanie budżetu gminy Parzęczew na koniec  I kwartału 2018 roku przedstawia się następująco:

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 6.510.054,27 zł, co stanowi 24,85 % planu po zmianach.
Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości  5.527.067,56 zł, co stanowi 20,03 % planu po zmianach.

Uchwalony budżet przewiduje na koniec  I kwartału 2018 r. deficyt w wysokości 1.395.015,65 zł.

Budżet na koniec I kwartału 2018 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 982.986,71 zł.

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu Gminy Parzęczew za I kwartał 2018 r. zawarte są w następujących sprawozdaniach:

  1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;  okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
  2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;  okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
  3. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 r.
  4. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2018 r.
  5. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.

Sprawozdania są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Parzęczew (BIP : www.parzeczew.pl)

 

Załączniki

RB-27S.xls

Data: 2018-05-07 09:47:13 Rozmiar: 146.5k Format: .xls Pobierz

RB-28S.xls

Data: 2018-05-07 09:47:13 Rozmiar: 288.5k Format: .xls Pobierz

RB-N.xls

Data: 2018-05-07 09:47:13 Rozmiar: 42.5k Format: .xls Pobierz

RB-NDS.xls

Data: 2018-05-07 09:47:13 Rozmiar: 42.5k Format: .xls Pobierz

RB-Z.xls

Data: 2018-05-07 09:47:13 Rozmiar: 46.5k Format: .xls Pobierz
Liczba odwiedzin : 195
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2018-05-07 09:47:13
Czas publikacji: 2018-05-07 09:47:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak