XLIV Sesja Rady Gminy w Parzęczewie - 28.03.2018 r. 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XLIV/369/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie za 2017 r.

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 1.78M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/370/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 1.44M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/371/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 1.46M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/372/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Parzęczew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 790.31k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/373/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Parzęczew środków stanowiących fundusz sołecki w 2019 roku

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 156.52k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/374/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 789.24k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/375/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 241.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/376/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podjęcia działań w celu wykonania prac przygotowawczych zmierzających do utworzenia klastra energii

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 157.83k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/377/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 249.68k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/378/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Parzęczew w 2018 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 246.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/379/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018-2030

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 1.97M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/380/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 1.39M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/381/18 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-04-04 12:20:40 Rozmiar: 862.44k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 164
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Mrowińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Mrowińska
Czas wytworzenia: 2018-04-04 12:20:40
Czas publikacji: 2018-04-04 12:36:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak