Zarządzenia Wójta 2018 rok 

 

 

 

Załączniki

ZARZĄDZENIE NR 409/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-07-11 13:23:28 Rozmiar: 388.04k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 408/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmian Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+

Data: 2018-07-11 13:24:19 Rozmiar: 414.77k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 407/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-07-11 13:22:17 Rozmiar: 368.52k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 406/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 398/18

Data: 2018-07-11 13:23:10 Rozmiar: 235.01k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 405/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-07-06 08:48:26 Rozmiar: 373.45k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 404/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-07-06 08:47:51 Rozmiar: 234.1k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 403/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-07-06 08:47:17 Rozmiar: 368.02k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 402/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w sprawie świadczenia „Dobry Start”

Data: 2018-07-06 08:47:03 Rozmiar: 242.19k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 401/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-07-06 08:46:50 Rozmiar: 380.64k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 400/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Chociszewie w czasie jego nieobecności

Data: 2018-06-22 16:26:27 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 399/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 69/15 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze oraz regulaminu rekrutacji

Data: 2018-06-22 16:23:43 Rozmiar: 1.57M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 398/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-06-22 16:11:22 Rozmiar: 370.8k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 397/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Parzęczew.

Data: 2018-06-22 16:19:30 Rozmiar: 1.84M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 396/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-06-22 16:12:17 Rozmiar: 219.24k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 395/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-06-22 07:57:09 Rozmiar: 281.21k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 394/18WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-06-22 16:10:06 Rozmiar: 374.4k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 393/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Data: 2018-06-06 15:13:35 Rozmiar: 712.68k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 392/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-06-06 15:14:02 Rozmiar: 431.52k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 391/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-05-29 15:20:22 Rozmiar: 235.96k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 390/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Data: 2018-05-30 08:41:21 Rozmiar: 223.01k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 389/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-05-30 08:40:17 Rozmiar: 429.85k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 388/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-05-29 15:19:41 Rozmiar: 223.74k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 387/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-05-07 09:51:30 Rozmiar: 356.92k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 386/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-05-29 15:19:25 Rozmiar: 387.97k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 385/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-04-23 11:01:33 Rozmiar: 425.99k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 384/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-04-23 11:01:17 Rozmiar: 231.34k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 383/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-04-23 11:01:04 Rozmiar: 234.07k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 382/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-04-23 11:00:49 Rozmiar: 376.39k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 381/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Data: 2018-04-10 14:26:14 Rozmiar: 998.84k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 380/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-04-10 14:25:23 Rozmiar: 225.56k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 379/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-03-23 14:07:58 Rozmiar: 222.55k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 378/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-03-23 14:07:43 Rozmiar: 224.44k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 377/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-03-23 14:07:06 Rozmiar: 436.81k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 376/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data: 2018-03-23 14:06:58 Rozmiar: 1.85M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 375/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Parzęczewie

Data: 2018-03-23 14:06:52 Rozmiar: 583.33k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 374/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-03-23 14:06:44 Rozmiar: 370.48k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 373/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Parzęczewie, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r.

Data: 2018-03-23 14:06:35 Rozmiar: 267.99k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 372/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-03-23 14:06:20 Rozmiar: 238.31k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 371/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2018-03-23 14:06:09 Rozmiar: 391.11k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 370/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-02-15 12:17:00 Rozmiar: 286.14k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 369/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-02-13 11:39:11 Rozmiar: 361.31k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 368/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-02-15 12:15:54 Rozmiar: 382.45k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 367/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parzęczew

Data: 2018-02-13 11:39:24 Rozmiar: 557.72k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 366/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Data: 2018-02-13 11:39:38 Rozmiar: 692.55k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 365/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w Gminie Parzęczew realizowanych w 2018 r., zakresu zadań i trybu jej pracy

Data: 2018-02-13 11:39:54 Rozmiar: 1.62M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-02-13 11:40:08 Rozmiar: 226.5k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 363/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Data: 2018-02-13 11:40:22 Rozmiar: 639.13k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 362/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie za dzień 6 stycznia 2018 r.

Data: 2018-02-13 11:40:32 Rozmiar: 253.61k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 774
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Pisera Piotr
Czas wytworzenia: 2018-01-05 07:37:01
Czas publikacji: 2018-07-11 13:19:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak