Zarządzenia Wójta 2018 rok 

 

 

 

Załączniki

ZARZĄDZENIE NR 464/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnień pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie

Data: 2018-12-07 12:59:21 Rozmiar: 114.21k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 463/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnień pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie

Data: 2018-12-07 12:59:21 Rozmiar: 279.86k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 462/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnień pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie

Data: 2018-12-07 12:59:21 Rozmiar: 275.64k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 461/18 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie

Data: 2018-12-03 08:53:35 Rozmiar: 419.29k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 460/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-12-03 08:53:35 Rozmiar: 386.02k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 459/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-12-03 08:53:35 Rozmiar: 388.14k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 458/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-12-07 12:59:21 Rozmiar: 215.27k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 457/18 WÓJTA GMINY W PARZĘCZEW z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Data: 2018-11-07 14:57:20 Rozmiar: 698.1k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 456/2018 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy i wyznaczenie za ten dzień dnia 29 grudnia 2018 r. dniem pracy

Data: 2018-12-03 08:53:35 Rozmiar: 196.86k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 455/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Parzęczewie oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania

Data: 2018-12-07 13:05:21 Rozmiar: 164.91k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 454/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-11-08 09:59:55 Rozmiar: 243.08k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 453/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-11-08 09:59:55 Rozmiar: 379.89k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 452/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-11-08 09:59:55 Rozmiar: 359.52k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 451/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 25 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-11-08 09:59:55 Rozmiar: 512.18k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 450/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-11-08 09:59:55 Rozmiar: 387.66k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 449/18 WÓJTA GMINY W PARZĘCZEW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalości pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) na 2019"

Data: 2018-10-17 15:27:15 Rozmiar: 5.04M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 448/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-11-08 09:59:55 Rozmiar: 222.67k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 447/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-10-11 09:05:32 Rozmiar: 433.6k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 446/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-10-11 09:05:32 Rozmiar: 382.58k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 445/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Data: 2018-10-10 22:42:56 Rozmiar: 698.83k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 444/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do zapewnienia ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w trakcie przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powaitów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Data: 2018-10-09 12:45:10 Rozmiar: 1000.88k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 443/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 03 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-10-09 12:45:10 Rozmiar: 533.95k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 442/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-10-09 12:45:10 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 441/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy w Parzęczewie służbowych laptopów"

Data: 2018-10-09 12:45:10 Rozmiar: 360.2k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 440/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew

Data: 2018-10-03 10:24:21 Rozmiar: 192.56k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 439/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Data: 2018-09-28 12:36:40 Rozmiar: 621.89k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 438/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-09-25 14:43:36 Rozmiar: 263.3k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 437/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-09-25 14:43:36 Rozmiar: 375.49k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 436/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-09-25 14:43:36 Rozmiar: 238.76k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 435/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Data: 2018-09-14 09:34:26 Rozmiar: 1.6M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 434/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia terminów obowiązujących w procesie przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu uchwały budżetowej Gminy Parzęczew

Data: 2018-09-14 09:34:26 Rozmiar: 3.01M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 433/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Parzęczew oraz na zbycie przysługującego Gminie Parzęczew prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Data: 2018-09-14 09:34:26 Rozmiar: 3.28M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 432/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Data: 2018-09-06 14:16:43 Rozmiar: 898.69k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 431/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-09-06 14:16:43 Rozmiar: 235.64k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 430 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Parzęczew na 2019 rok

Data: 2018-09-04 13:34:30 Rozmiar: 247.69k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 429/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-09-04 13:44:39 Rozmiar: 369.51k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 428/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-09-04 13:44:39 Rozmiar: 226.88k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 427/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-09-04 13:44:39 Rozmiar: 222.44k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 426/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Parzęczew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

Data: 2018-08-14 14:53:22 Rozmiar: 388.67k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 425/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-08-14 14:53:22 Rozmiar: 362.11k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 424/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data: 2018-08-10 14:37:27 Rozmiar: 1.77M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 423/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data: 2018-08-08 12:46:05 Rozmiar: 578.58k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 422/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-08-08 12:46:05 Rozmiar: 374.97k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 421/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-08-08 12:46:05 Rozmiar: 372.86k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 420/ 18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-08-07 13:27:51 Rozmiar: 430.27k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 419/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności zobowiązań z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Parzęczew, w jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym

Data: 2018-08-06 14:10:13 Rozmiar: 4.22M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 418/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-08-06 14:10:13 Rozmiar: 2.26M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 417/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 403/18

Data: 2018-08-06 11:22:02 Rozmiar: 2.79M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 416/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 401/18+

Data: 2018-08-06 11:22:02 Rozmiar: 3.78M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 415/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia „Dobry Start"

Data: 2018-08-06 11:22:02 Rozmiar: 1.38M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 414/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego w 2018 roku

Data: 2018-07-27 09:50:25 Rozmiar: 874.04k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 413/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-08-06 14:10:13 Rozmiar: 2.38M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 412/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-08-06 14:10:13 Rozmiar: 3.54M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 411/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 403/18

Data: 2018-07-27 09:50:25 Rozmiar: 231.22k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 410/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 401/18

Data: 2018-07-27 09:50:25 Rozmiar: 235.03k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 409/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-07-11 13:19:49 Rozmiar: 388.04k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 408/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmian Programu Rewitalizacji Gminy Parzęczew 2020+

Data: 2018-07-11 13:19:49 Rozmiar: 414.77k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 407/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-07-11 13:19:49 Rozmiar: 368.52k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 406/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 398/18

Data: 2018-07-11 13:19:49 Rozmiar: 235.01k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 405/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-07-06 08:26:53 Rozmiar: 373.45k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 404/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-07-06 08:26:53 Rozmiar: 234.1k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 403/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-07-06 08:26:53 Rozmiar: 368.02k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 402/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji w sprawie świadczenia „Dobry Start”

Data: 2018-07-06 08:26:53 Rozmiar: 242.19k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 401/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-07-06 08:26:53 Rozmiar: 380.64k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 400/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Chociszewie w czasie jego nieobecności

Data: 2018-06-22 16:45:02 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 399/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 69/15 Wójta Gminy Parzęczew z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do dokonania naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze oraz regulaminu rekrutacji

Data: 2018-06-22 16:45:02 Rozmiar: 1.57M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 398/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-06-22 16:45:02 Rozmiar: 370.8k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 397/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Parzęczew.

Data: 2018-06-22 16:45:02 Rozmiar: 1.84M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 396/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-06-22 16:45:02 Rozmiar: 219.24k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 395/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-06-22 07:56:01 Rozmiar: 281.21k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 394/18WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-06-22 16:45:02 Rozmiar: 374.4k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 393/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Data: 2018-06-06 15:12:03 Rozmiar: 712.68k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 392/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-06-06 15:12:03 Rozmiar: 431.52k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 391/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-05-29 15:18:02 Rozmiar: 235.96k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 390/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Data: 2018-05-30 08:38:07 Rozmiar: 223.01k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 389/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-05-30 08:38:07 Rozmiar: 429.85k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 388/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-05-29 15:18:02 Rozmiar: 223.74k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 387/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-05-07 09:41:26 Rozmiar: 356.92k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 386/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-05-29 15:18:02 Rozmiar: 387.97k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 385/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-04-23 10:52:20 Rozmiar: 425.99k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 384/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-04-23 10:52:20 Rozmiar: 231.34k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 383/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-04-23 10:52:20 Rozmiar: 234.07k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 382/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-04-23 10:52:20 Rozmiar: 376.39k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 381/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Data: 2018-04-10 14:17:45 Rozmiar: 998.84k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 380/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-04-10 14:17:45 Rozmiar: 225.56k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 379/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-03-23 14:05:55 Rozmiar: 222.55k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 378/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-03-23 14:05:55 Rozmiar: 224.44k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 377/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-03-19 10:07:17 Rozmiar: 436.81k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 376/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data: 2018-03-19 10:07:17 Rozmiar: 1.85M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 375/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Parzęczewie

Data: 2018-03-12 13:48:21 Rozmiar: 583.33k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 374/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-03-12 14:07:41 Rozmiar: 370.48k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 373/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną z wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Parzęczewie, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r.

Data: 2018-03-13 11:05:59 Rozmiar: 267.99k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 372/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-03-12 14:07:41 Rozmiar: 238.31k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 371/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2018-03-13 11:05:59 Rozmiar: 391.11k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 370/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-02-15 12:15:08 Rozmiar: 286.14k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 369/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2018-02-13 11:36:38 Rozmiar: 361.31k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 368/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-02-15 12:15:08 Rozmiar: 382.45k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 367/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parzęczew

Data: 2018-02-08 08:25:36 Rozmiar: 557.72k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 366/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Data: 2018-02-08 08:48:30 Rozmiar: 692.55k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 365/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w Gminie Parzęczew realizowanych w 2018 r., zakresu zadań i trybu jej pracy

Data: 2018-02-08 08:25:36 Rozmiar: 1.62M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-02-08 08:25:36 Rozmiar: 226.5k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 363/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Data: 2018-01-17 12:34:28 Rozmiar: 639.13k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 362/18 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie za dzień 6 stycznia 2018 r.

Data: 2018-01-15 15:17:47 Rozmiar: 253.61k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1233
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Pisera Piotr
Czas wytworzenia: 2018-01-05 07:37:01
Czas publikacji: 2018-12-07 13:05:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak