XLI Sesja Rady Gminy w Parzęczewie - 28.12.2017r. 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XLI/338/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Parzęczew w 2017 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Data: 2018-01-04 09:04:10 Rozmiar: 325.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/339/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 r.

Data: 2018-01-04 09:04:37 Rozmiar: 2.69M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/340/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2017 – 2024

Data: 2018-01-04 09:05:11 Rozmiar: 4.62M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/341/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2018 – 2026

Data: 2018-01-04 09:05:42 Rozmiar: 6.44M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/342/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2018-01-04 09:06:17 Rozmiar: 16.25M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/343/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Data: 2018-01-04 09:06:43 Rozmiar: 350.96k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/344/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

Data: 2018-01-04 09:07:19 Rozmiar: 271.76k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/345/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Nowomłyny oraz Sokola Góra

Data: 2018-01-04 09:08:56 Rozmiar: 930k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/346/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsi Nowomłyny

Data: 2018-01-04 09:09:30 Rozmiar: 677k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/347/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parzęczew na lata 2011 – 2017”

Data: 2018-01-04 09:10:38 Rozmiar: 292.95k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/348/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Parzęczew na lata 2018 – 2020

Data: 2018-01-04 09:11:07 Rozmiar: 4M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/349/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Parzęczew na lata 2018 – 2022

Data: 2018-01-04 09:11:49 Rozmiar: 4.86M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/350/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Parzęczew do podjęcia działań zmierzających do realizacji projektu pt. „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew” w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Data: 2018-01-04 09:12:13 Rozmiar: 415.15k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/351/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Zgierskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Parzęczew zarządzania drogą powiatową Nr 3705E relacji Parzęczew – gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew, w szczególności w zakresie wykonania nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705E w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Data: 2018-01-04 09:13:25 Rozmiar: 543.47k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/352/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Data: 2018-01-04 09:13:53 Rozmiar: 3.72M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/353/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy i Stałych Komisji Rady na 2018 rok

Data: 2018-01-04 09:14:26 Rozmiar: 4.58M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/354/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Parzęczew

Data: 2018-01-04 09:14:53 Rozmiar: 218.22k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/355/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Parzęczew

Data: 2018-01-04 09:15:22 Rozmiar: 211.76k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/356/17 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Parzęczew przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz udzielania zgody przez Radę Gminy na udzielenie dotacji w wyższej wysokości

Data: 2018-01-04 09:15:53 Rozmiar: 1.29M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 124
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Pisera Piotr
Osoba odpowiedzialna za informację : Pisera Piotr
Czas wytworzenia: 2018-01-04 08:50:02
Czas publikacji: 2018-01-04 08:50:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak