Zarządzenia Wójta 2017 rok 

 

 

 

Załączniki

ZARZĄDZENIE NR 361/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2018-01-15 15:19:36 Rozmiar: 250.96k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 360/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2018-01-04 12:26:08 Rozmiar: 405.92k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 359/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Data: 2018-01-04 12:35:43 Rozmiar: 1.17M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 358/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2018-01-04 12:25:51 Rozmiar: 377.12k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 357/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2017 – 2024

Data: 2018-01-04 12:24:56 Rozmiar: 483.42k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 356/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2018-01-04 12:25:32 Rozmiar: 234.51k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 355/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2018-01-04 12:23:54 Rozmiar: 386.65k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 354/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielania Pani Krzysztofowi Pyciarzowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chociszewie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup wybranych pomocy dydaktycznych niezbędnych d realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Data: 2017-11-30 08:25:18 Rozmiar: 395.14k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 353/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielania Pani Agnieszce Graczyk Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie pełnomocnictwa w zakresie dysponowania środkami finansowymi na zakup wybranych pomocy dydaktycznych niezbędnych d realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

Data: 2017-11-30 08:24:37 Rozmiar: 401.47k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 352/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2017-11-29 12:03:49 Rozmiar: 373.37k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 351/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-11-29 12:03:04 Rozmiar: 382.67k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 350/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-11-29 12:02:26 Rozmiar: 375.26k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 349/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-11-29 12:02:06 Rozmiar: 231.72k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 348/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-11-29 12:01:05 Rozmiar: 385.84k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 347/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Parzęczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2018"

Data: 2017-10-26 13:38:20 Rozmiar: 3.95M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 346/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-10-26 13:35:19 Rozmiar: 779.08k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 345/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2017-10-18 15:02:46 Rozmiar: 362.1k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 344/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2017-10-18 15:00:40 Rozmiar: 377.08k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 342/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 października 2017 r. w sprawie dokonania ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w użyczenie

Data: 2017-10-13 11:00:35 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 341/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2017-10-11 15:00:08 Rozmiar: 363.52k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 340/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-10-13 11:01:07 Rozmiar: 791.3k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 339/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-10-13 11:03:02 Rozmiar: 879.56k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 338/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-10-13 11:02:38 Rozmiar: 601.64k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Data: 2017-10-13 11:02:11 Rozmiar: 14.6M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 336/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-10-13 11:03:43 Rozmiar: 809.36k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 335/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zarządzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Parzęczew

Data: 2017-09-28 09:49:14 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 334/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-09-22 09:19:38 Rozmiar: 229.96k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 333/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2017-09-22 09:11:55 Rozmiar: 434.23k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 332/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-09-22 09:18:57 Rozmiar: 382.9k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 331/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i w użyczenie

Data: 2017-09-13 07:53:08 Rozmiar: 1.42M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 330/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-09-13 07:51:02 Rozmiar: 240.13k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 329/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Parzęczew na 2018 rok

Data: 2017-09-13 07:50:49 Rozmiar: 100.1k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 328/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-08-30 08:17:27 Rozmiar: 230.21k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 327/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Parzęczewie za dzień 11 listopada 2017 r.

Data: 2017-08-30 08:16:15 Rozmiar: 251.38k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 326/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Data: 2017-08-30 08:15:30 Rozmiar: 537.21k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 325/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2017-08-30 08:14:30 Rozmiar: 447.32k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 324/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2017-08-16 11:11:43 Rozmiar: 363.32k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 323/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców wraz z udziałem w prawie własności gruntu

Data: 2017-09-28 09:56:54 Rozmiar: 610.88k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 322/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-08-10 10:21:50 Rozmiar: 365.58k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 321/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2017-07-27 10:48:28 Rozmiar: 343.06k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 320/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-07-27 10:47:19 Rozmiar: 724.98k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 319/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-07-27 10:47:05 Rozmiar: 738.11k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 318/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-07-07 10:10:37 Rozmiar: 364.79k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 317/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-07-07 10:10:28 Rozmiar: 98.6k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 316/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-07-07 10:10:17 Rozmiar: 217.61k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 315/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-07-07 10:10:08 Rozmiar: 227.8k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 314/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-07-07 10:09:56 Rozmiar: 224.16k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 313/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-07-07 10:08:31 Rozmiar: 351.96k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 312/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-07-07 10:08:50 Rozmiar: 229.94k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 311/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-07-07 10:08:04 Rozmiar: 338.58k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 310/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Parzęczew

Data: 2017-07-07 10:07:53 Rozmiar: 97.54k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 309/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2017-07-07 10:51:25 Rozmiar: 453.66k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 308/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-05-18 15:21:15 Rozmiar: 255.31k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 307/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Parzęczew na lata 2017-2019

Data: 2017-05-11 14:05:28 Rozmiar: 1.6M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 306/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-05-04 11:30:08 Rozmiar: 359.42k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 305/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-05-04 11:29:21 Rozmiar: 364.67k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 304/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania podziału zdeponowanej dokumentacji wyborczej na dokumentację niearchiwalną i dokumentację archiwalną z wyborów do organów samorządu terytorialnego, przeprowadzonych na terenie Łodzi i wojeówdztwa łódzkiego w dniu 16 listopada 2014 r.

Data: 2017-04-18 14:15:10 Rozmiar: 317.74k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 303/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-04-18 14:12:40 Rozmiar: 360.61k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 302/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-04-12 08:03:08 Rozmiar: 233.86k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 301/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-04-12 08:03:18 Rozmiar: 218.79k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 300/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Parzęczewie

Data: 2017-04-04 15:18:19 Rozmiar: 304.4k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 276/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-01-30 11:10:58 Rozmiar: 321.2k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 299/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Parzęczew

Data: 2017-04-03 12:12:03 Rozmiar: 666.68k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 298/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Wójta Gminy Parzęczew dotyczących opłat i cen za korzystanie z pomieszczeń w szkołach na terenie Gminy Parzęczew

Data: 2017-03-30 13:43:41 Rozmiar: 321.04k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 297/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2017-03-30 13:38:55 Rozmiar: 428.75k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 296/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

Data: 2017-03-28 11:19:47 Rozmiar: 1.04M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 295/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-03-28 15:29:00 Rozmiar: 359.77k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 294/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2017-03-22 14:00:25 Rozmiar: 360.07k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 293/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadnia publicznego pn. „Ochrona zwierząt – zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Parzęczew” realizowanego w 2017 r., zakresu zadań i trybu jej pracy

Data: 2017-03-18 19:06:15 Rozmiar: 1.92M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 292/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Data: 2017-03-02 12:42:52 Rozmiar: 1.3M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 291/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-03-02 12:41:50 Rozmiar: 237.82k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 290/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-03-02 12:41:59 Rozmiar: 230.39k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 289/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przekazania wolnych środków pieniężnych budżetu Gminy Parzęczew na lokatę terminową

Data: 2017-03-01 14:27:48 Rozmiar: 241.49k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 288/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-03-01 14:26:36 Rozmiar: 312.88k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 287/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w czasie nieobecności pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie do prowadzenia postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, do prowadzenia postępowań w zakresie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów

Data: 2017-02-15 13:51:57 Rozmiar: 426.49k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 286/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w czasie nieobecności pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie do prowadzenia postępowań w zakresie ustalania i wypłaty świadczenia wychowawczego - Programu "Rodzina 500 plus"

Data: 2017-02-15 13:49:50 Rozmiar: 235.13k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 285/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Data: 2017-02-15 13:21:06 Rozmiar: 341.41k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 284/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w czasie nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parzęczewie do prowadzenia postępowań oraz wydania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia wychowawczego - Programu "Rodzina 500 plus"

Data: 2017-02-15 13:18:39 Rozmiar: 584.66k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 283/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Data: 2017-02-10 09:30:48 Rozmiar: 427.02k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 282/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Data: 2017-02-08 08:05:16 Rozmiar: 1.03M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 281/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-02-10 09:31:38 Rozmiar: 340.15k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 280/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Parzęczew na lata 2017 - 2014

Data: 2017-02-10 09:29:18 Rozmiar: 508.52k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 279/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-02-02 13:57:00 Rozmiar: 208.59k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 278/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-02-02 13:56:42 Rozmiar: 311.75k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 277/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Parzęczew na 2017 rok

Data: 2017-01-30 11:10:39 Rozmiar: 198.76k Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 275/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w Gminie Parzęczew realizowanych w 2017 r., z zakresu zadań i trybu jej pracy

Data: 2017-01-23 14:15:35 Rozmiar: 1.86M Format: .pdf Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 274/17 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Data: 2017-01-16 08:15:13 Rozmiar: 639.01k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 984
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2017-01-16 08:11:39
Czas publikacji: 2018-01-15 15:22:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak