Obwieszczenia, informacje, komunikaty Wójta Gminy Parzęczew 

 

 

 

Załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Parzęczew z dnia 24 lipca 2015 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Parzęczew, w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych do głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach przystosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Data: 2015-07-29 11:30:04 Rozmiar: 604.78k Format: .pdf Pobierz

Informacja Wójta Gminy Parzęczew z dnia 17 sierpnia 2015 r. dot. podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji do spraw referendum

Data: 2015-08-17 15:00:06 Rozmiar: 1.55M Format: .pdf Pobierz

Komunikat Wójta Gminy Parzęczew z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie dopisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo, w której wyborca przebywa czasowo

Data: 2015-08-25 10:15:20 Rozmiar: 215.48k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Wójta Gminy Parzęczew z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Data: 2015-08-25 10:15:20 Rozmiar: 237.3k Format: .pdf Pobierz

Komunikat

Data: 2015-08-25 10:15:20 Rozmiar: 278.54k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 437
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2015-07-29 11:28:34
Czas publikacji: 2015-08-25 10:15:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak