Dla interesanta - Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXII/250/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Parzęczew

Data: 2015-05-08 12:13:12 Rozmiar: 791.84k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty na terenie Gminy Parzęczew

Data: 2015-01-28 15:05:07 Rozmiar: 388.53k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Data: 2015-04-10 08:41:09 Rozmiar: 333.88k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI/54/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2015-04-10 08:41:09 Rozmiar: 308.11k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr VI/55/15 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2015-04-10 08:41:09 Rozmiar: 2.45M Format: .pdf Pobierz

Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów z terenu nieruchomości (DOC)

Data: 2015-05-08 12:13:12 Rozmiar: 25k Format: .doc Pobierz

Wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów z terenu nieruchomości (PDF)

Data: 2015-05-08 12:13:12 Rozmiar: 109.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/246/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parzęczew

Data: 2015-08-24 12:04:26 Rozmiar: 3.99M Format: .pdf Pobierz

Analiza gospodarki odpadami na terenie Gminy Parzęczew za 2014 r.

Data: 2015-08-24 13:12:54 Rozmiar: 780.1k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 4814
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kowalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kowalski
Czas wytworzenia: 2013-04-19 07:47:04
Czas publikacji: 2018-04-26 13:13:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak