Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi o wydaniu decyzji orzekającej dot. studni głębinowej S-1 we wsi Chociszew

2018-04-12 15:01:54
Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla Kopalni Ignacew VII

2018-04-12 12:08:18
Uproszona oferta realizacji zadania publicznego - Majówka Staropolska

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Bibianów na realizację zadania publicznego pt. „Majówka staropolska – 26 maj 2018 r.”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2018-03-23 15:11:46
Informacja Wójta Gminy Parzęczew o przyznanych dotacjach na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu, na terenie gminy Parzęczew na rok 2018

2018-03-13 08:39:00
Informacja Wójta Gminy Parzęczew o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu, na terenie gminy Parzęczew na rok 2018

2018-01-23 14:10:47
Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 108/2017 znak WOOŚ.4210.27.2017.JCh.12 o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowsko dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja linii kolejowej n16 16 Łódź Widzew - Kutno na odcinku Zgierz - Ozorków"

2018-01-05 07:30:25