Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Parzęczew w 2017 r.

2017-03-31 15:12:08
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Majówka staropolska - 20 maj 2017 r.

Zgodnie z art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Bibianów na realizację zadania publicznego pt. "Majówka staropolska – 20 maj 2017 r.".
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na formularzu uwag.

2017-03-22 10:09:51
Informacja o przyznanych dotacjach na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu, na terenie gminy Parzęczew na rok 2017

2017-03-09 09:50:57
Ogłoszenie - przebudowa drogi powiatowej Nr 5147E relacji Borszyn – Trojany – Różyce Żmijowe

2017-01-24 12:53:15
Informacja Wójta Gminy Parzęczew o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu na terenie gminy Parzęczew na rok 2017

2017-01-24 12:50:09