Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Odbieranie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Parzęczew.

2017-11-21 13:41:36
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Parzęczew w sezonie 2017/2018

2017-11-16 13:45:17
Wyposażenie pracowni informatyczno-językowych.

2017-11-06 10:19:47
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, budowa przyłącza cieplnego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku komunalnego w Parzęczewie ul. Rocha.

2017-11-06 10:02:05
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chociszewie i budynku Urzędu Gminy w Parzęczewie

2017-10-06 13:34:32
Plan zamówień publicznych na 2017 rok

2017-01-25 14:55:23